0906 908 848

Canada
Immigration

Expanding global business
Enjoying all the rights of Canadian citizens for health,
education, and freedom of global movement
Explore

Portugal’s
Golden Visa

Real estate investment profitable with
350,000 EUR option or 500,000 EUR option
Explore
We provide immigration
consulting service

in other countries

Explore

About us

50
years
Our founders made of an international
team with diversified experiences in
business operation in investment,
property and immigration experts.
500
successful cases
Supported more than 600 Vietnamese
families with visas in the US, Australia,
Canada and Europe ...
4
offices
Resident Global has offices in Ho Chi
Minh City and has representatives
based in Hanoi, Hong Kong, San
Francisco and Paris.
See more
Canada
The world's leading country in quality of life,
education, civil liberties, government
transparency and economic freedom
Explore
Europe
European Union countries like
Portugal, Bulgaria, Malta...
Explore
Australia
Australia & NZ have a complex
immigration system and all non -
citizens of the two countries require
Explore
USA
Known as the land of opportunity,
the America boasts a rich and
diverse culture
Explore

Immigration Program

United States
Chương Trình Đầu Tư EB-5
Chương trình không yêu cầu điều hành doanh nghiệp tại Hoa Kỳ nhưng vẫn được cấp PR và cả gia đình được hưởng mọi quyền lợi như công dân Hoa Kỳ.
Investment cost:
500.000 USD
Processing time:
2 năm
Visa category:
Thường trú nhân
New Zealand
Thị Thực Doanh Nhân Làm Việc
Mở rộng kinh doanh tại New Zealand với mức đầu tư thấp và an toàn để có cơ hội sở hữu PR
Investment cost:
100,000 $ NZ
Processing time:
Chưa xác định
Visa category:
Tạm trú (TR)
New Zealand
Diện “Investor Plus” (Nhà Đầu Tư 1)
Không yêu cầu điều hành kinh doanh tại New Zealand nhưng vẫn sở hữu PR sau một thời gian nhất định ở quốc gia này
Investment cost:
10,000,000 $ NZ
Processing time:
Chưa xác định
Visa category:
Tạm trú (TR)
New Zealand
Diện “Investor” (Nhà Đầu Tư 2)
Không yêu cầu điều hành kinh doanh tại New Zealand nhưng vẫn sở hữu PR sau một thời gian nhất định ở quốc gia này
Investment cost:
3,000,000 $ NZ
Processing time:
Chưa xác định
Visa category:
Tạm trú (TR)
Malta
Nhà Đầu Tư Cá Nhân Malta (MIIP)
Không yêu cầu điều hành doanh nghiệp tại Malta nhưng vẫn được cấp quốc tịch với khoản đầu tư an toàn.
Investment cost:
1,200,000 EUR
Processing time:
1 năm
Visa category:
Quốc tịch
Malta
Thị Thực Thường Trú Nhân Malta (MRVP)
Không yêu cầu điều hành doanh nghiệp tại Malta nhưng vẫn được sở hữu PR với mức đầu tư thấp nhất và an toàn.
Investment cost:
150,000 EUR
Processing time:
6 tháng
Visa category:
Thường trú nhân (PR)
Canada
Đầu Tư Tỉnh Bang Quebec
Không yêu cầu điều hành kinh doanh tại Canada nhưng vẫn được cấp PR với mức đầu tư thấp nhất và an toàn.
Investment cost:
350,000 CAD
Processing time:
4 năm
Visa category:
Thường trú nhân (PR)
Canada
Diện Tay Nghề Cao Federal Skilled Worker
Lợi ích của chương trình Lao động tay nghề cao là được hưởng mọi quyền lợi của công dân Canada và tự do di chuyển toàn cầu.
Investment cost:
Processing time:
6 months
Visa category:
Permanent Resident (PR)
Canada
Diện Đầu Tư Tỉnh Bang British Columbia PNP
Chương trình được chính phủ Canada và tỉnh bang British Columbia ban hành nhằm thu hút doanh nhân nước ngoài đến sinh sống và làm việc tại Canada.
Investment cost:
200.000 CAD
Processing time:
18 tháng
Visa category:
Thường trú nhân
Bulgaria
Thường Trú Nhân Bulgaria
Không yêu cầu thành lập doanh nghiệp và sống tại Bulgaria nhưng vẫn sở hữu PR với khoản đầu tư thấp nhất và an toàn.
Investment cost:
210,000 EUR
Processing time:
2 tháng
Visa category:
Thường trú nhân (PR)
Bulgaria
Quốc Tịch Theo Phương Án Nhanh
Không yêu cầu thành lập doanh nghiệp và sống tại Bulgaria nhưng vẫn sở hữu PR với khoản đầu tư thấp nhất và an toàn.
Investment cost:
300,000 EUR
Processing time:
1 năm
Visa category:
Quốc tịch
Australia
Diện Đầu Tư Trực Tiếp (188C)
Không yêu cầu điều hành doanh nghiệp tại Úc nhưng vẫn sở hữu PR với quy trình nhanh chóng và an toàn
Investment cost:
1.500,000 AUD
Processing time:
8 tháng
Visa category:
Tạm trú (TR)
Australia
Diện Đầu Tư (188B)
Không yêu cầu điều hành doanh nghiệp tại Úc nhưng vẫn sở hữu PR với quy trình nhanh chóng và an toàn
Investment cost:
1.500,000 AUD
Processing time:
22 tháng
Visa category:
Tạm trú (TR)
Australia
Diện Đổi Mới Kinh Doanh (188A)
Mở rộng kinh doanh tại Úc với mức đầu tư thấp, an toàn và có cơ hội sở hữu thẻ PR
Investment cost:
500,000 AUD
Processing time:
24 tháng
Visa category:
Giấy phép lao động
Australia
Doanh Nhân Tài Năng (132)
Mở rộng kinh doanh tại Úc với mức đầu tư thấp, an toàn và sở hữu thẻ PR trực tiếp
Investment cost:
Processing time:
18 tháng
Visa category:
Thường trú nhân (PR)
Portugal
Thị Thực Vàng Bồ Đào Nha
Không yêu cầu điều hành doanh nghiệp tại Bồ Đào Nha nhưng vẫn được sở hữu PR với mức đầu tư thấp nhất và an toàn.
Investment cost:
500.000 EUR
Processing time:
2 năm
Visa category:
Thường trú nhân
Bulgaria
Bulgari Fast-track Citizenship
No requirement to run business and stay in Bulgaria but still obtaining PR with lowest investment and safety.
Investment cost:
300,000 EUR
Processing time:
1 year
Visa category:
Citizenship
Bulgaria
Bulgari Permanent Residence
No requirement to run business and stay in Bulgaria but still obtaining PR with lowest investment and safety.
Investment cost:
210,000 EUR
Processing time:
2 months
Visa category:
Permanent Resident (PR)
New Zealand
New Zealand Investor Plus Visa
No requirement to run busines in New Zealand but still obtaining PR after certain period in New Zealand
Investment cost:
10,000,000 $ NZ
Processing time:
Unknown
Visa category:
Temporary Resident (TR)
New Zealand
New Zealand Investor Visa
No requirement to run busines in New Zealand but still obtaining PR after certain period in New Zealand
Investment cost:
3,000,000 $ NZ
Processing time:
Unknown
Visa category:
Temporary Resident (TR)
New Zealand
New Zealand Entrepreneur Work Visa
Business expansion to New Zealand with low investment and safety to have chance to acquire PR.
Investment cost:
100,000 $ NZ
Processing time:
Unknown
Visa category:
Temporary Resident (TR)
Australia
Australia Business Talent 132A
No requirement to run business in Australia but still obtaining PR with quick process and safety.
Investment cost:
Processing time:
18 months
Visa category:
Permanent Resident (PR)
Australia
Australia Significant Investor 188C
No requirement to run business in Australia but still obtaining PR with quick process and safety.
Investment cost:
1.500,000 AUD
Processing time:
8 months
Visa category:
Temporary resident (TR)
Australia
Australia Business Investor 188B
No requirement to run business in Australia but still obtaining PR with quick process and safety.
Investment cost:
1.500,000 AUD
Processing time:
22 months
Visa category:
Temporary resident (TR)
Australia
Australia Business Innovation Stream 188A
Business expansion to Australia with low investment and safety to have chance to acquire PR.
Investment cost:
500,000 AUD
Processing time:
24 months
Visa category:
Work Permit
Canada
Canada Quebec (QIIP)
No requirement to run business in Canada but still obtaining PR with lowest investment and safety.
Investment cost:
350,000 CAD
Processing time:
4 years
Visa category:
Permanent Resident (PR)
Canada
Canada Federal Skilled Worker (FSW)
Attend Skilled Worker program to Work in Canada and obtain PR with shortest time.
Investment cost:
Processing time:
6 months
Visa category:
Permanent Resident (PR)
Canada
Canada British Columbia PNP Entrenpreneur
Business expansion to Canada and obtain PR with quick time.
Investment cost:
200,000 CAD
Processing time:
18 months
Visa category:
Permanent Resident (PR)
Malta
Malta Individual Investor Programme (MIIP)
No requirement to run business in Malta but still obtaining PR with lowest investment and safety.
Investment cost:
1,200,000 EUR
Processing time:
1 year
Visa category:
Citizenship
Malta
Malta Residency & Visa Programme (MRVP)
No requirement to run business in Malta but still obtaining PR with lowest investment and safety.
Investment cost:
150,000 EUR
Processing time:
6 months
Visa category:
Permanent Resident (PR)
United States
USA EB-5 Program
EB-5 Program stimulates the U.S. economy through job creation and capital investment by foreign investors
Investment cost:
US$500,000
Processing time:
2 years
Visa category:
Permanent Residence
Portugal
Portugal Golden Visa
Investing in profitable properties in Portugal and get chance to become a permanent resident of this country and EU citizen
Investment cost:
500,000 EUR
Processing time:
2 years
Visa category:
Permanent Residence