BẢN TIN THỊ THỰC MỸ VISA BULLETIN THÁNG 12/2020
Trong khi tình hình xử lý hồ sơ diện bảo lãnh gia đình (Family Based – FB) gần như đứng yên trong những bản tin thị thực Mỹ gần đây thì diện lao động (Employment Based – EB) vẫn tiến triển tốt và thẻ xanh đã có sẵn cho các quốc gia không bị backlog (tồn đọng). Điều này được phản ánh trong bản tin visa Mỹ mới nhất (tháng 12/2020) đã được công bố hồi cuối tuần qua.
BẢN TIN THỊ THỰC MỸ VISA BULLETIN THÁNG 12/2020
Trong khi tình hình xử lý hồ sơ diện bảo lãnh gia đình (Family Based – FB) gần như đứng yên trong những bản tin thị thực Mỹ gần đây thì diện lao động (Employment Based – EB) vẫn tiến triển tốt và thẻ xanh đã có sẵn cho các quốc gia không bị backlog (tồn đọng). Điều này được phản ánh trong bản tin visa Mỹ mới nhất (tháng 12/2020) đã được công bố hồi cuối tuần qua.

Tóm tắt bản tin thị thực/visa Mỹ tháng 12/2020

 • Chương trình EB-1: Chỉ có Trung Quốc và Ấn Độ bị tồn đọng hồ sơ, còn đối với các quốc gia khác (trong đó có Việt Nam), trình trạng cấp phát thẻ xanh là sẵn sàng, biểu thị bằng chữ C – current trong bản tin.
 • Chương trình EB-3: tương tự như EB-1, hồ sơ đến từ tất cả các quốc gia trên thế giới (trừ Trung Quốc và Ấn Độ) đều được xử lý đúng tiến độ và thẻ xanh có sẵn để cấp phát cho đương đơn của chương trình lao động EB-3.
 • Chương trình EB-5: Diện đầu tư trực tiếp (C5 & T5) và diện đầu tư gián tiếp thông qua trung tâm vùng (I5 & R5): Ngày hành động cuối/Ngày ưu tiên áp dụng cho Việt Nam là 1/9/2017, tiến thêm 15 ngày so với bản tin visa tháng trước. Còn đối với Trung Quốc, ngày hành động cuối vẫn chưa có tiến triển nào, vẫn là ngày 15/8/2015 của bản tin visa bulletin tháng 11/2020.

Định cư diện lao động (Employment – Based)

 • EB-1: Lao động ưu tiên.
 • EB-2: Lao động ngành nghề có bằng cấp cao hoặc người có khả năng đặc biệt.
 • EB-3: Lao động có tay nghề, lao động chuyên nghiệp và các dạng lao động khác.
 • EB-4: Diện nhập cư đặc biệt, nhập cư diện tôn giáo.
 • EB-5: Lao động tạo việc: 7.1% toàn thế giới, không ít hơn 3,000 suất dành riêng cho nhà đầu tư ở khu vực nông thôn và khu vực có tỉ lệ thất nghiệp cao; và 3,000 suất dành cho nhà đầu tư tại trung tâm vùng quy định ở mục Sec. 610 Pub. L. 102-395.

Ngày hành động cuối (Final Action Dates)

 • “Ngày hành động cuối” là ngày mà USCIS / DOS có thể đưa ra quyết định cuối cùng của họ đối với các hồ sơ đã nộp đơn. Ngày ưu tiên của bạn nên trước ngày này thì mới được vào danh sách chờ xử lý hồ sơ.
 • “C” – Current: có nghĩa là hiện tại, là số lượng đã được xác nhận hợp lệ để cấp cho tất cả các ứng viên đủ điều kiện;
 • “U” – Unthorized: có nghĩa là không hợp lệ, tức là số không được phép phát hành.

Ngày nộp đơn đăng ký (Dates f­or Filing Applications)

“Ngày nộp đơn đăng ký” là thời gian cho biết bạn có thể nộp đơn đến Trung Tâm chiếu khán/thị thực quốc gia National Visa Center. Ngày ưu tiên của bạn nên trước ngày này.

 • “C” – Current: có nghĩa là hiện tại, là số lượng đã được xác nhận hợp lệ để cấp cho tất cả các ứng viên đủ điều kiện;
 • “U” – Unthorized: có nghĩa là không hợp lệ, tức là số không được phép phát hành.

Diện bảo lãnh gia đình (Family Sponsored)

 • F1: Con trai và con gái chưa lập gia đình của công dân Mỹ.
 • F2: Vợ/chồng và con trai và con gái chưa lập gia đình của thường trú nhân.
 • (F2A): Vợ/chồng hợp pháp và con cái của thường trú nhân.
 • (F2B): Con trai và Con gái chưa kết hôn từ 21 tuổi trở lên của thường trú nhân Mỹ.
 • F3: Con trai và con gái đã kết hôn của công dân Mỹ.
 • F4: Anh chị em của công dân Mỹ đã trưởng thành.

Ngày hành động cuối (Final Action Dates)

Ngày nộp đơn đăng ký (Dates for Filing Applications)


Popular Posts
được xem nhiều