Bản tin thị thực Mỹ visa bulletin tháng 2/2021: Chương trình trung tâm vùng EB-5 gia hạn đến 30/6/2021
Cùng với việc ông Joe Biden chính thức trở thành tổng thống thứ 46 của Hoa Kỳ, bản tin visa bulletin/thị thực/chiếu khán/di dân Mỹ tháng 2/2021 cũng đánh dấu việc chương trình trung tâm vùng EB-5 được cấp phát visa trở lại.
Bản tin thị thực Mỹ visa bulletin tháng 2/2021: Chương trình trung tâm vùng EB-5 gia hạn đến 30/6/2021

Tóm tắt bản tin thị thực Mỹ visa bulletin tháng 2/2021

 • Chương trình EB-1: Tương tự như tháng trước, hồ sơ từ đương đơn Việt Nam (chủ doanh nghiệp/nhà quản lý – điều hành cấp cao) được USCIS xử lý đúng tiến độ. Visa đang có sẵn cho diện định cư EB-1, biểu thị bằng trạng thái C – Current, hiện tại cho Ngày hành động cuối và Ngày nộp hồ sơ.
 • Chương trình EB-3: Chương trình EB-3 đang là con đường để lấy thẻ xanh Mỹ với điều kiện đơn giản nhất hiện nay, ưu thế lớn nhất thuộc về những ứng viên đã ở sẵn trong nước Mỹ thông qua hình thức chuyển diện cư trú (đơn I-485). Visa EB-3 đang sẵn sàng cho đương đơn đến từ Việt Nam.
 • Chương trình EB-5: Diện đầu tư trực tiếp (C5 & T5) có ngày ưu tiên đối với nhà đầu tư Việt Nam là 01/10/2017. Tiến độ xử lý hồ sơ chương trình EB-5 những tháng gần đây đều đặn tiến lên khoảng 2 tuần.
 • Chương trình EB-5:Diện đầu tư gián tiếp thông qua trung tâm vùng (I5 & R5): Đã cấp visa trở lại sau khi ngưng trong tháng 1/2021. Ngày hành động cuối và ngày nộp hồ sơ EB-5 qua trung tâm vùng là 01/10/2017. Đồng thời, chương trình trung tâm vùng đã được gia hạn đến 30/6/2021.

Định cư diện lao động (Employment – Based)

 • EB-1: Lao động ưu tiên.
 • EB-2: Lao động ngành nghề có bằng cấp cao hoặc người có khả năng đặc biệt.
 • EB-3: Lao động có tay nghề, lao động chuyên nghiệp và các dạng lao động khác.
 • EB-4: Diện nhập cư đặc biệt, nhập cư diện tôn giáo.
 • EB-5: Lao động tạo việc làm: 7.1% toàn thế giới, không ít hơn 3,000 suất dành riêng cho nhà đầu tư ở khu vực nông thôn và khu vực có tỉ lệ thất nghiệp cao; và 3,000 suất dành cho nhà đầu tư tại trung tâm vùng quy định ở mục Sec. 610 Pub. L. 102-395.

Ngày hành động cuối (Final Action Dates)

 • “Ngày hành động cuối” là ngày mà USCIS / DOS có thể đưa ra quyết định cuối cùng của họ đối với các hồ sơ đã nộp đơn. Ngày ưu tiên của bạn nên trước ngày này thì mới được vào danh sách chờ xử lý hồ sơ.
 • “C” – Current: có nghĩa là hiện tại, là số lượng đã được xác nhận hợp lệ để cấp cho tất cả các ứng viên đủ điều kiện;
 • “U” – Unthorized: có nghĩa là không hợp lệ, tức là số không được phép phát hành.

Ngày nộp đơn đăng ký (Dates f­or Filing Applications)

 • “Ngày nộp đơn đăng ký” là thời gian cho biết bạn có thể nộp đơn đến Trung Tâm chiếu khán/thị thực quốc gia National Visa Center. Ngày ưu tiên của bạn nên trước ngày này.
 • “C” – Current: có nghĩa là hiện tại, là số lượng đã được xác nhận hợp lệ để cấp cho tất cả các ứng viên đủ điều kiện;­
 • “U” – Unthorized: có nghĩa là không hợp lệ, tức là số không được phép phát hành.

Diện bảo lãnh gia đình (Family Sponsored)

 • F1: Con trai và con gái chưa lập gia đình của công dân Mỹ.
 • F2: Vợ/chồng và con trai và con gái chưa lập gia đình của thường trú nhân.
 • (F2A): Vợ/chồng hợp pháp và con cái của thường trú nhân.
 • (F2B): Con trai và Con gái chưa kết hôn từ 21 tuổi trở lên của thường trú nhân Mỹ.
 • F3: Con trai và con gái đã kết hôn của công dân Mỹ.
 • F4: Anh chị em của công dân Mỹ đã trưởng thành.

Ngày hành động cuối (Final Action Dates)

Ngày nộp đơn đăng ký (Dates for Filing Applications)


Popular Posts
được xem nhiều