Định cư Malta: Những thay đổi của chương trình thường trú nhân MRVP từ tháng 3/2021
Mới đây, cơ quan Malta Residency Visa Agency – MRVA thông báo về việc thay đổi giá trị và cách thức đầu tư đối với chương trình thường trú nhân MRVP, áp dụng từ tháng 3/2021. Các hồ sơ nộp từ nay đến trước thời điểm này vẫn được giữ nguyên luật cũ.
Định cư Malta: Những thay đổi của chương trình thường trú nhân MRVP từ tháng 3/2021

Chương trình MPRP – Malta Permanent Residence Programme

Kể từ tháng 3/2021, chương trình định cư thường trú Malta MPRP – Malta Permanent Residence Programme là tên gọi mới thay cho Malta Residency and Visa Programme (MRVP) trước đây. Chương trình định cư này do cơ quan Residency Malta Agency thuộc chính phủ Malta quản lý.

Những thay đổi mới không áp dụng đối với các hồ sơ định cư đã nộp thành công trước tháng 3/2021 và đang chờ kết quả phê duyệt của chính phủ Malta. Do đó, nếu muốn tận dụng gói vay tài chính 70.000 € để định cư Malta như trước đây, nhà đầu vẫn còn cơ hội xúc tiến hồ sơ ngay từ bây giờ.

5 thay đổi lớn của chương trình thường trú nhân Malta từ tháng 3/2021

  • Loại bỏ hình thức đầu tư 250,000 € vào cổ phiếu hoặc trái phiếu Chính phủ. Điều này cũng đồng nghĩa việc không còn áp dụng gói vay tài chính 70,000 € theo phương án này.
  • Cơ cấu phí Chính phủ (Government fee) đã được tăng lên 98,000 € (nếu nhà đầu tư thuê bất động sản) và 68,000 € (nếu mua bất động sản).
  • Giá trị yêu cầu tối thiểu mua bất động sản tại Malta tăng lên 300,000 € tại phía Nam Malta hoặc 350,000 € tại phía Bắc Malta. (Trong khi đó, giá trị thuê bất động sản được giữ nguyên).
  • Thêm yêu cầu quyên góp từ thiện vào các tổ chức NGO (NonGovernmental Organization phi chính phủ) của Malta với giá trị từ 2.000 €. Xem danh sách các tổ chức từ thiện NGOs đã đăng ký chính thức tại: https://deputyprimeminister.gov.mt/en/NGO/Pages/List.aspx.
  • Phạm vi bảo hiểm sức khỏe cho đương đơn và người phụ thuộc chỉ cần áp dụng tại Malta mà không còn yêu cầu trên toàn châu Âu như trước đây.

Theo các nhà phân tích, những thay đổi trên cũng có thể bao gồm khả năng liên kết chương trình thường trú nhân với một con đường trở thành công dân Malta cho những người đủ điều kiện.

So sánh các yêu cầu mới và cũ của chương trình PR Malta 2021


Chi phí bổ sung

  • Người phụ thuộc bổ sung (bố mẹ chồng và ông bà) – 7.500 € /trên đầu người;
  • Vợ / chồng của người nộp đơn chính đã được chấp thuận – 7,500 €;
  • Trẻ em trên 18 tuổi của người nộp đơn chính đã được chấp thuận – 5.000 €;
  • Con chưa thành niên của một người con phụ thuộc đã được chấp thuận / hoặc của một người phối ngẫu đã được chấp thuận – 5.000 €;

Popular Posts
được xem nhiều