MỌI THỨ NHÀ ĐẦU TƯ CẦN BIẾT VỀ "CHƯƠNG TRÌNH" ĐẦU TƯ LẤY QUỐC TỊCH MALTA MỚI (MEIN)
Như đã hứa từ đầu năm nay,chính phủ Malta hôm 20/11 đã công bố các quy định cho lộ trình nhanh chóng mới để trở thành công dân thông qua đầu tư. Tên chính thức của “chính sách” (lưu ý rằng các phương tiện truyền thông chính thức đã cố tình tránh đề cập đến chính sách như một “chương trình”) Nhập tịch Nhà đầu tư Ngoại hạng Malta (Maltese Exceptional Investor Naturalization ).
MỌI THỨ NHÀ ĐẦU TƯ CẦN BIẾT VỀ "CHƯƠNG TRÌNH" ĐẦU TƯ LẤY QUỐC TỊCH MALTA MỚI (MEIN)
Như đã hứa từ đầu năm nay,chính phủ Malta hôm 20/11 đã công bố các quy định cho lộ trình nhanh chóng mới để trở thành công dân thông qua đầu tư. Tên chính thức của “chính sách” (lưu ý rằng các phương tiện truyền thông chính thức đã cố tình tránh đề cập đến chính sách như một “chương trình”) Nhập tịch Nhà đầu tư Ngoại hạng Malta (MEIN).

Theo chính sách MEIN, số lượng giấy chứng nhận quốc tịch được cấp cho những người nộp đơn chính (tức là, không bao gồm người phụ thuộc) sẽ không vượt quá 400 một năm và 1.500 cho thời hạn của chính sách. Đạo luật Quốc tịch Malta quy định những người có thể trở thành công dân của Malta bằng cách nhập tịch, miễn là người nộp đơn đáp ứng các quy định tương đối.

Những khác biệt nổi bật về chính sách giữa MIIP và MEIN :

Mức đóng góp tối thiểu

Số tiền là 600.000 € hoặc 750.000 €, tùy thuộc vào việc chọn lộ trình cư trútiêu chuẩn (36 tháng) hay cấp tốc (12 tháng). Đối với Người phụ thuộc, khoảnđóng góp được đặt ở mức 50.000€

Mức quyên góp từ thiện

Một khoản đóng góp bắt buộc 10.000 €cho một tổ chức phi chính phủ được giới thiệu. Trước đây, điều này thường đượcthực hiện nhưng với số tiền là € 5.000.

Yêu cầu về mua/thuê bất động sản

Ngưỡng mua bất động sản được tăng lên700.000 €, trong khi ngưỡng cho thuê không đổi là € 16.000 mỗi năm. Việc nàycần được tổ chức trong 5 năm kể từ khi cấp giấy chứng nhận quyền công dân.

Trái phiếu chính phủ

Yêu cầu đầu tư vào trái phiếu Chínhphủ được loại bỏ hoàn toàn.

Phí thẩm định chuyên sâu

Phí thẩm định có tăng nhẹ (lên €15.000 cho người nộp đơn chính và € 10.000 cho người phụ thuộc).

Độ tuổi dành cho người phụ thuộc

Ngưỡng tuổi tối đa cho người phụthuộc được tăng từ 27 tuổi lên 29 tuổi. Ngoài ra, những người phụ thuộc đượccoi về mặt pháp lý là khuyết tật có thể trở thành người phụ thuộc không giớihạn tuổi tác.

Đơn xin cư trú

Tất cả người lớn phụ thuộc cần phảinộp đơn xin cư trú, không chỉ người nộp đơn chính. Khoản thanh toán trước khônghoàn lại của khoản đóng góp ở giai đoạn này, đã tăng từ € 5.000 lên € 10.000.Ngoài ra còn có một khoản phí € 5.000 cho đương đơn chính.

Các bước thủ tục:

·        Bước 1: Ký ủy quyền với cho luật sư

·        Bước 2: Cấp thẻ cư trú online (e-residencycard) sau khi đã thanh toán: ~15 ngày làm việc

·        Bước 3: Nộp đơn xác nhận đủ điều kiện thamgia sau khi đã thanh toán trong vòng 12 tháng nhận được e-residency card: ~ 2ngày làm việc

·        Bước 4: Nhận được thư xác nhận đủ điều kiệntham gia chương trình: 120 -150 ngày

·        Bước 5: Nộp đơn xin nhận quốc tịch sau 12tháng hoặc 36 tháng

·        Bước 6: Chính phủ xử lý đơn xin quốc tịch  

·        Bước 7: Bộ trưởng phê duyệt quyết định

·        Bước 8: Cung cấp các giấy tờ yêu cầu quyềncông dân trong vòng 4 tháng sau khi nhận được quyết định phê duyệt

·        Bước 9: Thực hiện lời thề tuyên thệ trongvòng 6 tháng kể từ khi nhận được quyết định phê duyệt: ~ 5 ngày làm việc

·        Bước 10: Thực hiện biểu mẫu tuân thủ hằngnăm trong 5 năm sau khi đã tuyên thệ

Với điều kiện là người nộp đơn trên mười tám (18) tuổi, một cá nhân có thể nộp đơn đăng ký nếu người đó thuộc:

- Người nước ngoài hoặc người không quốc tịch EU;

- Đã cư trú tại Malta trong suốt mười hai (12) tháng ngay trước ngày nộp đơn; &

- Đã cư trú tại Malta trong thời gian tổng hợp tối thiểu là bốn (4) năm, trong sáu (6) năm trước khoảng thời gian nói trên là mười hai (12) tháng;

- Người có lý lịch tư pháp sạch

- Có đủ kiến ​​thức về tiếng Malta hoặc tiếng Anh“Bằng cách thay thế MIIP và hướng tới một chính sách MEIN tinh chỉnh để nhượng bộ quyền cư trú và quyền công dân, Malta đã cho thấy rằng họ đã lắng nghe một cách hiệu quả tất cả các bên liên quan, bao gồm cả EU, nhưng cũng tuyên bố rõ ràng rằng quyền công dân là quyền riêng của mỗi quốc gia thành viên. ”


Popular Posts
được xem nhiều