Quản lý tài sản
Chúng tôi cung cấp dịch vụ quản lý tài sản chất lượng cao cho các cá nhân và gia đình và đưa ra các giải pháp phù hợp với nhu cầu riêng của từng khách hàng. Danh mục đầu tư của chúng tôi đã được nghiên cứu kỹ dựa trên quan điểm vĩ mô và có khả năng kiểm soát rủi ro. Chúng tôi tận tâm vì sự tin tưởng của khách hàng qua việc cung cấp các cơ hội đầu tư hợp tình hợp lý.
Dịch vụ của chúng tôi là mang lại lợi ích cho các cá nhân, công ty môi giới chuyên nghiệp, công ty tín thác và các nhà đầu tư chuyên nghiệp. Mỗi giải pháp chúng tôi cung cấp được tập trung vào việc bảo toàn vốn và sinh lời.
Chúng tôi cung cấp phương án đầu tư khác biệt có lợi cho hình thức kinh doanh hộ gia đình. Các phương án đầu tư chúng tôi đưa ra luôn mang tính an toàn, trung hạn và có lợi cho cả hai bên. Danh mục đầu tư đa dạng phù hợp hình thức kinh doanh hộ gia đình và có cơ hội dành được quyền định cư vô thời hạn, thậm chí là quyền công dân cho nhà đầu tư và gia đình của họ.
THÔNG TIN CHUNG
Quản lý tài sản
Chúng tôi cung cấp dịch vụ quản lý tài sản chất lượng cao cho các cá nhân và gia đình và đưa ra các giải pháp phù hợp với nhu cầu riêng của từng khách hàng. Danh mục đầu tư của chúng tôi đã được nghiên cứu kỹ dựa trên quan điểm vĩ mô và có khả năng kiểm soát rủi ro. Chúng tôi tận tâm vì sự tin tưởng của khách hàng qua việc cung cấp các cơ hội đầu tư hợp tình hợp lý.
Quản lý tài sản
Dịch vụ của chúng tôi là mang lại lợi ích cho các cá nhân, công ty môi giới chuyên nghiệp, công ty tín thác và các nhà đầu tư chuyên nghiệp. Mỗi giải pháp chúng tôi cung cấp được tập trung vào việc bảo toàn vốn và sinh lời.
Kinh doanh hộ gia đình
Chúng tôi cung cấp phương án đầu tư khác biệt có lợi cho hình thức kinh doanh hộ gia đình. Các phương án đầu tư chúng tôi đưa ra luôn mang tính an toàn, trung hạn và có lợi cho cả hai bên. Danh mục đầu tư đa dạng phù hợp hình thức kinh doanh hộ gia đình và có cơ hội dành được quyền định cư vô thời hạn, thậm chí là quyền công dân cho nhà đầu tư và gia đình của họ.
Thông tin chung
Nền kinh tế thị trường mở tại Việt Nam đang có những chuyển biến tích cực tạo tiền đề cho nhóm doanh nghiệp tư nhân tiếp nhận những khoản rót vốn lớn từ các quỹ đầu tư trong nước và quốc tế. Các chủ doanh nghiệp tư nhân, với đầu óc nhạy bén và tầm nhìn chiến lược, được hưởng khoản lợi nhuận không nhỏ từ các phi vụ mua bán và sát nhập.  Nhu cầu sở hữu quốc tịch thứ hai đối với nhóm khách hàng chủ doanh nghiệp tư nhân này, bên cạnh mục đích tận hưởng quyền tự do đi lại, cơ hội học tập và sinh sống lâu dài tại nước ngoài cho con cái, và chế độ an sinh xã hội tiên tiến, còn là nhu cầu tiếp tục mở rộng danh mục đầu tư tại các nền kinh tế khác trên thế giới nhằm hưởng lợi từ những sản phầm đầu tư đa dạng và hợp pháp.

Tuy nhiên, việc đầu tư và quản lý tài sản này không đơn thuần là chuyển tiền ra nước ngoài thông qua các chương trình đầu tư định cư, mà còn phức tạp hơn, bởi những quy định về báo cáo tài chính & lập kế hoạch thuế tại quốc gia tiếp nhận đầu tư, áp dụng cho các khoản đầu tư & giữ vốn trong tài sản. Gần đây, Việt Nam đã và đang ký thỏa thuận với các tổ chức tài chính thế giới và các quốc gia phát triển về việc minh bạch thông tin tài chính, thuế và ngân hàng, liên kết thông qua số Hộ chiếu và Mã số thuế cá nhân. Điều này sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến các nhà đầu tư và các chủ doanh nghiệp tư nhân Việt Nam, những người đang nắm giữ quốc tịch thứ hai hoặc đang đầu tư, sở hữu tài sản tại các nước phát triển khác nhưng chưa có sự quan tâm hay lưu ý đáng kể đến việc kê khai tài sản và thuế thu nhập từ tài sản đang sở hữu trên toàn cầu.

Resident Global và các cộng sự quốc tế, là các tập đoàn phân tích, quản lý tài chính & ngân hàng có mặt trên hầu hết các thị trường kinh tế phát triển, với tầm nhìn & sự hiểu biết toàn cầu, cam kết hỗ trợ khách hàng tại Việt Nam trong việc hoạch định quản lý tài sản cá nhân, nhằm bảo đảm khách hàng luôn thực hiện trách nhiệm khai thuế thu nhập & tài sản tại các quốc gia có đầu tư, cùng lúc đưa ra kế hoạch cấu trúc toàn diện cho việc bảo vệ tài sản của khách hàng một cách hiệu quả và tiết kiệm nhất, mang lại lợi nhuận an toàn và tối ưu nhất.
Nền kinh tế thị trường mở tại Việt Nam đang có những chuyển biến tích cực tạo tiền đề cho nhóm doanh nghiệp tư nhân tiếp nhận những khoản rót vốn lớn từ các quỹ đầu tư trong nước và quốc tế. Các chủ doanh nghiệp tư nhân, với đầu óc nhạy bén và tầm nhìn chiến lược, được hưởng khoản lợi nhuận không nhỏ từ các phi vụ mua bán và sát nhập.  Nhu cầu sở hữu quốc tịch thứ hai đối với nhóm khách hàng chủ doanh nghiệp tư nhân này, bên cạnh mục đích tận hưởng quyền tự do đi lại, cơ hội học tập và sinh sống lâu dài tại nước ngoài cho con cái, và chế độ an sinh xã hội tiên tiến, còn là nhu cầu tiếp tục mở rộng danh mục đầu tư tại các nền kinh tế khác trên thế giới nhằm hưởng lợi từ những sản phầm đầu tư đa dạng và hợp pháp.

Tuy nhiên, việc đầu tư và quản lý tài sản này không đơn thuần là chuyển tiền ra nước ngoài thông qua các chương trình đầu tư định cư, mà còn phức tạp hơn, bởi những quy định về báo cáo tài chính & lập kế hoạch thuế tại quốc gia tiếp nhận đầu tư, áp dụng cho các khoản đầu tư & giữ vốn trong tài sản. Gần đây, Việt Nam đã và đang ký thỏa thuận với các tổ chức tài chính thế giới và các quốc gia phát triển về việc minh bạch thông tin tài chính, thuế và ngân hàng, liên kết thông qua số Hộ chiếu và Mã số thuế cá nhân. Điều này sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến các nhà đầu tư và các chủ doanh nghiệp tư nhân Việt Nam, những người đang nắm giữ quốc tịch thứ hai hoặc đang đầu tư, sở hữu tài sản tại các nước phát triển khác nhưng chưa có sự quan tâm hay lưu ý đáng kể đến việc kê khai tài sản và thuế thu nhập từ tài sản đang sở hữu trên toàn cầu.

Resident Global và các cộng sự quốc tế, là các tập đoàn phân tích, quản lý tài chính & ngân hàng có mặt trên hầu hết các thị trường kinh tế phát triển, với tầm nhìn & sự hiểu biết toàn cầu, cam kết hỗ trợ khách hàng tại Việt Nam trong việc hoạch định quản lý tài sản cá nhân, nhằm bảo đảm khách hàng luôn thực hiện trách nhiệm khai thuế thu nhập & tài sản tại các quốc gia có đầu tư, cùng lúc đưa ra kế hoạch cấu trúc toàn diện cho việc bảo vệ tài sản của khách hàng một cách hiệu quả và tiết kiệm nhất, mang lại lợi nhuận an toàn và tối ưu nhất.
THỰC TRẠNG
Các vấn đề thường gặp chung:
Không tìm hiểu kỹ về hệ thống khai thuế & nộp thuế tại quốc gia xin nhập tịch, do vậy sau khi đã nhập tịch không kê khai đúng nguồn tài sản và nguồn thu nhập toàn cầu theo yêu cầu của quốc gia sở tại.

Khách hàng chưa nắm rõ về các sản phẩm tài chính và tài sản đầu tư thông qua các công cụ tài chính được bảo vệ tại các thị trường tài chính đã phát triển lâu đời, do vậy chưa hiểu được những lợi ích về an toàn nguồn tiền, lợi nhuận và thuế khi sử dụng những công cụ này.
Các vấn đề thường gặp ở các nhà đầu tư nước ngoài:
Trước khi đầu tư định cư, không thấu hiểu các quy định pháp luật về kê khai tài sản toàn cầu tại quốc gia dự kiến cư trú hoặc định cư.

Trong quá trình hồ sơ đầu tư định cư được thụ lý cũng như khi đã có quốc tịch thứ hai, không cập nhật về những thay đổi trong quy định tài chính quốc tế, dẫn đến việc không kê khai tài sản toàn cầu & không khai thuế thu nhập toàn cầu.
Các vấn đề thường gặp ở các nhà đầu tư không định cư tại nước ngoài:
Khách hàng không tìm hiểu đầy đủ và cụ thể các quy chế kê khai tài sản đầu tư hoặc thu nhập ở nước ngoài, cũng như các cách thức hợp pháp trong việc chuyển tiền đầu tư trực tiếp với các tập đoàn tài chính tư nhân, và/hoặc với các chương trình quản lý tài sản cá nhân của các ngân hàng quốc tế tại nước ngoài.
Các nhà đầu tư không nắm rõ về các quy định của Chính phủ Việt Nam về đầu tư ra nước ngoài, mà phần lớn là các giới hạn trong việc chuyển tiền đầu tư ra nước ngoài của Chính phủ Việt Nam.
Giải pháp
Để hỗ trợ khách hàng giải quyết các vấn đề thực tiễn nêu trên, Resident Global cung cấp hai nhóm dịch vụ dành cho khách hàng cá nhân, bao gồm dịch vụ tiêu chuẩn và dịch vụ được thiết lập theo từng yêu cầu đầu tư cụ thể.
DỊCH VỤ
DỊCH VỤ TIÊU CHUẨN
Dịch vụ tiêu chuẩn sẽ được Resident Global tư vấn cho khách hàng thông qua phân tích lợi thế của việc thành lập doanh nghiệp tại từng quốc gia và vùng lãnh thổ, phù hợp với định hướng và nhu cầu kinh doanh của khách hàng trong tương lai.
Hỗ trợ thành lập công ty tại nhiều quốc gia trên thế giới với thủ tục nhanh gọn.
Cung cấp dịch vụ đại diện hành chính tại quốc gia sở tại cho công ty của khách hàng.
Tư vấn mở tài khoản ngân hàng dành cho doanh nghiệp và cá nhân tại quốc gia sở tại.
Khai và nộp báo cáo tài chính định kỳ và kiểm toán hàng năm theo yêu cầu của quốc gia sở tại
Hỗ trợ dịch vụ trả lương & khai báo thuế thu nhập cá nhân cho nhân sự trong công ty.
Cung cấp dịch vụ xin cấp thị thực làm việc.
Hoàn tất thủ tục cho các giao dịch mà công ty của khách hàng cần thực hiện trong quá trình đăng ký kinh doanh.
Tư vấn về tài chính, hoạt động kinh doanh, luật kinh tế, luật thương mại & các quy định về thuế doanh nghiệp & thuế cá nhân khi hoạt động tại quốc gia sở tại.
Thành lập văn phòng, tuyển nhân sự tại quốc gia sở tại, nếu khách hàng có nhu cầu hoạt động kinh doanh.
DỊCH VỤ CÁ NHÂN
Dịch vụ cá nhân sẽ được Resident Global thiết kế theo từng nhu cầu đầu tư cũng như nhu cầu bảo đảm tài sản gia đình một cách cụ thể và chi tiết cho mỗi khách hàng cá nhân.
Bảo hiểm Nhân Thọ
Bảo hiểm Nhân Thọ (Life Insurance) là Hợp đồng giữa Người mua Bảo hiểm & Nhà cung cấp Bảo Hiểm. Một khi chương trình bảo hiểm này được chấp nhận, Nhà cung cấp Bảo Hiểm trở thành người chủ toàn quyền quyết định tài sản & số tiền mà Người mua Bảo hiểm chuyển giao sang. Những tài sản chuyển giao có thể bao gồm và không giới hạn các loại hình từ tiền gửi tại ngân hàng, chứng khoán, cổ phần tại các công ty tư nhân, cổ phiếu tại các công ty trên sàn giao dịch chứng khoán, bất động sản, tác phẩm nghệ thuật và các tài sản tư có giá trị khác. Người mua Bảo hiểm được quyền chỉ định Người thụ hưởng. Người thụ hưởng được phép rút ra một phần hoặc toàn bộ số tài sản đăng ký trên trong suốt cuộc đời của họ theo các mốc thời gian quy định giữa Người mua Bảo hiểm & Nhà cung cấp Bảo Hiểm.
Hoạch định thuế TNCN
Hoạch định thuế thu nhập cá nhân. Resident Global sẽ cùng với các đối tác quốc tế lên kế hoạch, thiết kế cấu trúc hệ thống đầu tư với các sản phẩm tài chính tại các quốc gia đầu tư khác một cách phù hợp nhất để giúp khách hàng hưởng lợi hơn về thuế suất trong các khoản đầu tư này. Việc hoạch định thuế dựa trên những quốc gia có thuế suất ưu việt, khuyến khích đầu tư nước ngoài, mang lại lợi ích cao hơn trong tổng thu nhập cá nhân của khách hàng. Mỗi khách hàng cá nhân sẽ có những nhu cầu, mong muốn về lãnh thổ đầu tư và loại hình tài chính khác nhau, Resident Global sẽ làm việc với từng khách hàng để đưa ra những giải pháp phù hợp, ổn định & có lợi nhất về chi phí, tối ưu hóa thu nhập từ các khoản đầu tư nước ngoài.
Quỹ tín / uỷ thác
Quỹ tín / uỷ thác (Trust) là hình thức khởi tạo mối quan hệ hợp pháp giữa Người sáng lập quỹ (Settlor) và Tổ chức tài chính có giấy phép tại quốc gia thành lập quỹ (Trustee). Theo đó, Người sáng lập quỹ (Settlor) đóng góp tài sản cá nhân vào quỹ. Quỹ được nắm giữ & quản lý bởi Tổ chức tài chính (Trustee) với vai trò và trách nhiệm đảm bảo lợi ích và quyền lợi của các Bên thụ hưởng (Beneficiary). Người sáng lập có quyền chỉ định bất cứ cá nhân hay tổ chức nào là Bên thụ hưởng (Beneficiary). Tổ chức tài chính (Trustee) có thể chỉ định một cá nhân hoặc một công ty tài chính quản lý tài sản này theo quy định chứng thư của quỹ. Người sáng lập quỹ (Settlor) có thể chỉ định một Bên giám sát (Protector) để kiểm soát hoạt động đầu tư và quản lý quỹ của cá nhân hay công ty tài chính này.
Quỹ bảo trợ tư
Quỹ bảo trợ tư (Private Foundation) là loại hình tổ chức hợp pháp được tạo ra bởi một cá nhân hoặc một doanh nghiệp (gọi chung là Người sáng lập) cho mục đích cá nhân, không phải loại hình Quỹ từ thiện và có mục đích rõ ràng. Tài sản của Quỹ bảo trợ tư được xem là không có trách nhiệm liên đới cá nhân tới tài sản riêng của người sáng lập. Người sáng lập sẽ chỉ định Hội đồng thành viên Quỹ, những thành viên này có quyền quyết định trong việc thực hiện những mục đích và mục tiêu mà Quỹ đã ghi nhận trong Điều lệ hoạt động của Quỹ. Người sáng lập có thể duy trì là người nắm quyền quyết định cao nhất trong hoạt động của Quỹ này.
Đầu tư trực tiếp với các ngân hàng quốc tế
Đầu tư trực tiếp với các ngân hàng quốc tế. Các ngân hàng quốc tế tại các quốc gia phát triển đều có bộ phận quản lý tài sản đầu tư dành cho nhóm khách hàng cá nhân có tài sản ròng từ USD3,000,000 trở lên. Ngân hàng sẽ chỉ định nhân sự cao cấp để hỗ trợ đầu tư chứng khoán, đầu tư tiền tệ hoặc tài sản thu lợi nhuận cho khách hàng. Resident Global đại diện cho khách hàng trao đổi thông tin về các loại sản phẩm đầu tư & lợi nhuận cũng như rủi ro, hỗ trợ nhận, giải thích, phân tích và chuyển giao báo cáo tình hình đầu tư, liên hệ với ngân hàng chuẩn bị hồ sơ đầu tư, báo cáo thuế thu nhập & kê khai tài sản đầu tư theo đúng quy định luật pháp của quốc gia sở tại & của quốc gia khách hàng đang cư trú.