26/5/2020
Canada
CHÍNH PHỦ CANADA TIẾN HÀNH TÁI HOẠT ĐỘNG CÁC DOANH NGHIỆP
Sau khoảng thời gian dài đóng cửa vì đại dịch Covid - 19, chính phủ Canada đã thông báo việc tiến hành tái thiết các hoạt động kinh doanh trên khắp các tỉnh bang. Hành động này được xem như một tín hiệu tích cực giúp các doanh nghiệp đang gặp khó khăn trên khắp Canada có cơ hội được phục hồi.
Xem thêm