3/8/2020
Úc
NEW SOUTH WALES NỚI LỎNG ĐIỀU KIỆN MIỄN THUẾ STAMP DUTY CHO NGƯỜI MUA NHÀ LẦN ĐẦU
New South Wales nới lỏng điều kiện miễn thuế trước bạ cho người mua nhà lần đầu từ ngày 01/08/2020
Xem thêm